To Top

Перейти к содержимомуШановні відвідувачі!
Попереджаємо, що прямі посилання на сторонні ресурси (крім Фастівських),
будуть видалятися!
Можливі посилання на ЗMI та фотохостинги.

Фотография

ЗОШ №9 — Ліцей


 • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 3

#1 Упереджений

Упереджений

  Почесний мешканець

 • Пользователи
 • PipPipPipPip
 • 638 сообщений

Отправлено 20 Декабрь 2011 - 13:05

:good:

Фастівська міська рада

РІШЕННЯПро створення Фастівського навчально – виховного комплексу
«Ліцей інформаційних технологій – Спеціалізована загальноосвітня
школа І – ІІІ ступенів №9» Фастівської міської ради Київської області


З метою удосконалення мережі загальноосвітніх навчальних закладів міста, у відповідності до ст..11,14,18 Закону України «Про освіту», на підставі рішення виконавчого комітету Фастівської міської ради №288 від 15.09.2011р. «Про створення ліцею інформаційних технологій та внесення пропозицій на розгляд Фастівської міської ради щодо створення навчально - виховного комплексу Спеціалізовано загальноосвітня школа І-ІІ ст. - Ліцей інформаційних технологій» Фастівської міської ради Київської області», яке було прийняте відповідно до розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 31.08.2011р. №992 «Про створення спеціалізованих навчальних закладів у Київській області» та п.4 Положення про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально – виховних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року №228, керуючись ст. 56-59 Господарського кодексу України, ст.ст.80,81,83,87-91,101,104-107 Цивільного Кодексу України, ст.25, п.30 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні»

міська рада
в и р і ш и л а:


1. Реорганізувати Спеціалізовану загальноосвітню школу І–ІІІ ступенів №9 міста Фастова шляхом перетворення її на Фастівський навчально – виховний комплекс «Ліцей інформаційних технологій – Спеціалізована загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №9» Фастівської міської ради Київської області .
2. Затвердити статут Фастівського навчально – виховного комплексу «Ліцей інформаційних технологій – Спеціалізована загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №9» Фастівської міської ради Київської області.
3. Доручити Управлінню освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради здійснити дії, передбачені чинним законодавством щодо державної реєстрації Фастівського навчально – виховного комплексу «Ліцей інформаційних технологій – Спеціалізована загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №9» Фастівської міської ради Київської області в порядку, передбаченому чинним законодавством.
4. Доручити виконавчому комітету Фастівської міської ради виділити додаткові кошти на фінансування Фастівського навчально – виховного комплексу «Ліцей інформаційних технологій – Спеціалізована загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №9» Фастівської міської ради Київської області.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.

Міський голова О.М.Пеньковий


Я знаю, що я нічого не знаю, а решта не знає навіть цього…


#2 Упереджений

Упереджений

  Почесний мешканець

 • Пользователи
 • PipPipPipPip
 • 638 сообщений

Отправлено 20 Декабрь 2011 - 13:18

СТАТУТ
Фастівського навчально-виховного комплексу
«Ліцей інформаційних технологій – Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9»
Фастівської міської ради Київської області

Обговорено на засіданні педагогічної ради
протокол №_4__ від “_26_”_жовтня__2011р.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Фастівський навчально-виховний комплекс «Ліцей інформаційних технологій – Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9» Фастівської міської ради Київської області створено за рішенням Фастівської міської ради від «___»_______________2011 року №____ шляхом об’єднання Спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 м. Фастова і Ліцею інформаційних технологій, створеного за розпорядженням ____________________________
Навчально-виховний комплекс (далі НВК) знаходиться у комунальній власності міста.
1.2. Юридична адреса навчально-виховного комплексу:
08500, Київська область, місто Фастів, вулиця Шевченка, 51, тел. (04565) 5-10-23, е-mail: csf9@ukr.net
1.3. Фастівський НВК «Ліцей інформаційних технологій – Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9» Фастівської міської ради Київської області є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер, а також може мати рахуноки в банківських установах.
1.4. Засновником НВК є Фастівська міська рада Київської області. Засновник здійснює фінансування НВК, його матеріально-технічне забезпечення, встановлює статус, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування дітей.
1.5. НВК у своїй діяльності підпорядкований Управлінню освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради, Головному управлінню освіти і науки Київської обласної держадміністрації.
1.6. Головною метою НВК є забезпечення повної освіти, створення умов для здобуття учнями освіти понад державний освітній мінімум, різнобічного розвитку, формування гармонійної особистості, збереження та зміцнення її фізичного та психологічного здоров’я; прищеплення юній людині цінностей громадянина України.
1.7. Головними завданнями діяльності навчально-виховного комплексу є:
• забезпечення реалізації права громадян на здобуття початкової загальносередньої освіти, базової загальносередньої освіти та повної загальносередньої освіти на рівні державних стандартів освіти;
• створення умов для здобуття учнями освіти понад державний освітній мінімум;
• формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення, а також створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.
• створення максимально сприятливих умов для духовного, емоційного, фізичного і психічного розвитку, готовності до трудової діяльності, відповідності за свої дії, здійснення фундаментальної підготовки з обраного профілю.
• розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості учнів, потреби і вміння самовдосконалюватися, формування громадської позиції, почуття власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;
• здійснення науково-практичної підготовки талановитої молоді;
• надання учням можливостей для реалізації індивідуальних, творчих потреб, забезпечення умов для оволодіння практичними уміннями і навичками наукової, дослідно-експерементальної, конструкторської, раціоналізаторської діяльності, певного рівня професійної підготовки;
• оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання;
• підвищення якості навчання на основі наступності всіх ступенів і рівнів навчальної системи, єдності їх завдань та принципів;
• створення оптимальних умов для широкої загальної підготовки та всебічного розвитку здібних та обдарованих учнів, реалізація їх творчих запитів, забезпечення фундаментальної допрофесійної підготовки з обраного профілю залежно від нахилів;
• здійснення ранньої профорієнтації і загальної підготовки до вступу у навчальні заклади різних рівнів акредитації;
• виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів та націй;
• виховання морально і фізично здорового покоління, свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
• забезпечення кращих традицій української освіти, підвищення її статусу та престижу знань у суспільстві.
1.8. НВК у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та цим Статутом.
1.9. Діяльність НВК будується на принципах доступності, гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, релігійних і громадських об’єднань, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, рівності умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку, органічного зв’язку з національною історією, культурою, традиціями, форм освіти, науковості, диференціації змісту і розвиваючого характеру прагматичності, єдності і навчання, гнучкості і наступності, безперервності і поєднання державного та громадського самоврядування.
1.10. НВК має власну символіку: гімн, герб, прапор.
1.11. НВК самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та цим Статутом.
1.12. НВК несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
- реалізацію головних завдань, визначених Законами України «Про освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад;
- безпечні умови освітньої діяльності;
- дотримання державних стандартів освіти;
- дотримання фінансової дисципліни;
- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
- випускники НВК одержують документи про освіту встановленого зразка.
1.13.У НВК визначена українська мова навчання і виховання.
1.14. НВК має право:
• користуватися пільгами, що передбачені державою;
• проходити в установленому порядку державну атестацію;
• визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;
• розробляти і впроваджувати власні програми навчальної та методичної роботи з урахуванням державних стандартів;
• визначати контингент учнів відповідно чинного Положення про загальноосвітній навчальний заклад;
• спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
• організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;
• створювати структурні підрозділи, формувати штатний розклад, встановлювати форми заробітної плати й матеріального заохочення в межах власного кошторису;
• запрошувати на роботу спеціалістів, у тому числі і закордонних, на договірних умовах;
• бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та цим Статутом;
• залишати у своєму розпорядженні та використовувати надходження від господарської діяльності;
• надавати додаткові платні освітні послуги;
• здійснювати реконструкцію, поточний і капітальний ремонт на основі договору, підряду чи господарським способом;
• установлювати форму одягу для учнів;
• об’єднувати на підставі спеціальних угод діяльність НВК із діяльністю інших підприємств, установ та організацій як в Україні, так і за її межами;
• розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів; спрямовувати кошти школи на будівництво або благоустрій соціально-побутових об’єктів.
1.15. На основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти в НВК установлюється мережа класів, кількість факультативів, спецкурсів, курсів за вибором та інших форм навчально-виховного процесу відповідно з чинними нормативними документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
1.16. У структуру НВК входять:
– спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів:
1-4 класи – з поглибленим вивченням математики та української мови;
5-9 класи:
5-6 класи – з поглибленим вивченням математики, інформатики, української та іноземної мов;
7 класи – з введенням факультативів з математики, інформатики, біології, хімії, фізики, географії;
8-9 класи – допрофільна підготовка за напрямами: природничо-математичний, суспільно-гуманітарний, філологічний.
10-11 класи – профільне навчання за відповідними напрямами.
– Ліцей інформаційних технологій (8-11 класи):
І курс – 8 клас;
ІІ курс – 9 клас;
ІІІ курс – 10 клас;
ІV курс – 11 клас.
1.17. Наповнюваність класів і поділ їх на групи при вивченні окремих предметів визначається наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти.
1.18. При комплектуванні ліцейних класів з різними програмами навчання, з метою забезпечення визначеної даним Статутом профільності навчання, у класі утворюються групи за профілями.
Поділ на групи здійснюється для вивчення предметів, які мають розбіжність годин, що визначаються на відповідний профіль робочим навчальним планом НВК.
1.19. У НВК створюються та функціонують:
на рівні педагогічного колективу:
- методичні об’єднання вчителів;
- творчі групи вчителів;
- постійно діючі методичні семінари;
- психологічна служба;
- соціально-педагогічна служба;
на рівні учнівського колективу:
- система позаурочної освіти;
- курси довузівської підготовки;
- наукове товариство учнів;
- організація учнівського самоврядування КРОК;
- групи продовженого дня;
- спортивні секції;
- творчі студії;
- пресслужба ліцею;
- поліграфічна майстерня;
на загальношкільному рівні:
- медична служба;
- служба санітарно-гігієнічного та технічного забезпечення.
Цей перелік функціональної діяльності визначається на початок навчального року директором НВК.
1.19. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюється Фастівською центральною районною лікарнею.
1.20. Взаємовідносини НВК з юридичними і фізичними особами визначаються укладеними між ними угодами.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
2.1. Навчально-виховний процес у НВК здійснюється відповідно до робочого навчального плану, складеного на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
У робочому навчальному плані конкретизується варіативна частина і визначаються профілі навчання.
Додатками до робочого навчального плану є розклад уроків (щоденний, тижневий) та плани роботи (щоденний, місячний, річний).
2.2. Робочий навчальний план школи затверджується міським управлінням освіти.
2.3. Навчальний рік у НВК починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.
2.4. Структура навчального року та тижневе навантаження учнів НВК встановлюється в межах часу, визначених наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та робочим навчальним планом.
Навчальні заняття організовуються за семестровою системою.
Тривалість навчального тижня щорічно визначається радою НВК за умови дотримання санітарно-гігієнічних вимог в межах часу, передбаченого навчальним планом.
2.5. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.
2.6. Тривалість уроків становить: у 1-х класах - 35 хвилин, у 2-4-х класах - 40 хвилин, у 5-11-х - 45 хвилин.
Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та державної санітарно-епідеміологічної служби.
2.7. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою школи і затверджується директором.
2.8. У розкладі уроків допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини.
2.9. Відволікання учнів НВК від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).
2.10. Залучення учнів НВК до видів діяльності, не передбачених робочим навчальним планом, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.
2.11. НВК може надавати додаткові платні освітні послуги:
- підготовка до вступу у вищі навчальних заклади та до ЗНО;
- проведення додаткових курсів, гуртків, факультативів;
- організація, проведення у позаурочний час заходів за освітнім, науковим, технічним, художнім, туристичним, екологічним, спортивним та гуманітарним напрямами;
- видання та реалізація власної друкованої продукції (науково-методична література, газети, часописи, реклама, альманахи тощо);
- надання в аренду окремих тимчасово вільних приміщень, у разі коли це не погіршує умови навчання учнів.
2.12. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники школи використовують державні програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати здобуття освіти понад державний освітній мінімум.
2.13. У НВК проводяться індивідуальні, групові, факультативні заняття, курси за вибором, курси довузівської підготовки та інші позакласні заняття та заходи, які передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.
Відповідно чинної Інструкції про організацію та діяльність ліцею поряд із традиційними методами і формами організації навчальних занять у ліцейних класах може проводитись пошуково-дослідницька робота, літня навчально-дослідницька практика та інші види інноваційної навчальної діяльності.
2.14. У НВК здійснюється тематичний облік знань, умінь і навичок учнів відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти».
У першому класі дається словесна характеристика знань учнів.
2.15. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником, педагогом-вихователем через табель успішності та щоденник.
2.16. Домашні завдання задаються з урахуванням індивідуальних особливостей учнів і педагогічних вимог. Їх доцільність, характер і обсяг визначаються вчителем.
У першому класі домашні завдання учням не задаються.
2.17. Навчально-виховна робота НВК поєднується з науково-методичною, науково-дослідною та експериментальною роботою.
2.18. У НВК забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.
2.19. Зарахування учнів до НВК відбувається згідно чинних законів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Положенню про загальноосвітній навчальний заклад, Інструкції про порядок конкурсного прийняття дітей (учнів, вихованці) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003р. № 389 та Правил конкурсного приймання учнів до НВК, яке розробляється методичною радою, схвалюється педагогічною радою та радою закладу, погоджується управлінням освіти та затверджується директором НВК.
Адміністрація НВК знайомить дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до НВК, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу НВК.
2.20. Зарахування до НВК проводиться до 25 серпня поточного навчального року за наказом директора, який видається на підставі результатів конкурсного випробування (крім дітей, які вступають до 1 класу), особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють), свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти.
До 1 класу зараховуються діти 6 років, які досягли шкільної зрілості, що визначається за допомогою психодіагностичного обстеження медико-педагогічною комісією.
До ліцею зараховуються учні, які закінчили 7 клас
спеціалізованої загальноосвітньої школи (або загальноосвітньої школи) і пройшли конкурсний відбір.
2.21. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться лише після закінчення навчального року (червень-липень). За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування учнів відбулося не пізніше 25 серпня.
2.22. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.
2.23. У конкурсному відборі можуть брати участь діти (учні) незалежно від місця проживання.
2.24. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.
2.25. Учні 1-4, 5-7, 8-10 класів спеціалізованої загальноосвітньої школи та І-ІV курсів ліцею переводяться до наступних класів і курсів за результатами семестрової сесії та з урахуванням навчальних екскурсій та навчальної практики на підставі чинних Інструкцій та Положень Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
2.26. Звільнення учнів від підсумкової державної атестації проводиться у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
2.27. Учні ліцею, які за підсумками річного оцінювання мають початковий рівень досягнень у навчанні хоча б з одного профільного предмету, можуть бути відраховані з ліцейного класу.
У разі незгоди учня (батьків або осіб, які їх замінюють) з відрахуванням з ліцею, він може оскаржити дії директора до ради
НВК. За поданням ради відповідним структурним підрозділом
місцевого органу державної виконавчої влади створюється комісія,
що визначає правомірність відрахування. Висновки цієї комісії є
остаточними.
За учнями ліцею зберігається право вільного переходу до
відповідного класу спеціалізованої загальноосвітньої школи.
2.28. Навчання у випускних 9-х, 11-х класах НВК завершується державною підсумковою атестацією, яка проводиться відповідно до Положення МОН України «Про державну підсумкову атестацію» та Інструкції «Про переведення та випуск учнів навчальних закладів середньої освіти всіх типів та форм власності».
2.29. Для підготовки до участі у ІІІ і ІV етапах Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін учням НВК надається відпустка.
2.30. За відмінні успіхи у навчанні учні НВК нагороджуються відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад і в порядку, визначеному Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
2.31. Дисципліна в НВК дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання Правил внутрішнього розпорядку НВК, Правил для учнів та цього Статуту.

3. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в НВК є учні, педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти закладу, керівники, батьки або особи, які їх замінюють.
3.2. Статус, права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу, їх права та обов’язки визначаються Законами України “Про освіту”, ”Про загальну середню освіту”, іншими актами законодавства, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, цим Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку НВК.
3.3. За успіхи у навчанні та праці учасникам навчально-виховного процесу встановлюються форми морального та матеріального заохочення: грамоти, подяки, премії. НВК може клопотати про нагородження членів колективу державними нагородами, присвоєння почесних звань та про інші форми морального і матеріального заохочення.
3.4. Учні мають гарантоване державою право на:
• доступність і безкоштовність повної загальної середньої освіти;
• вибір форми навчання, предметів варіативної частини навчального плану, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;
• безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
• користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою закладу;
• участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
• отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;
• перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;
• участь в роботі органів громадського самоврядування закладу;
• участь в роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;
• повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;
• захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.
Відволікання учнів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних із процесом навчання, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.
3.5. Учні зобов’язані:
• оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;
• підвищувати свій загальний культурний рівень;
• брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом НВК, цим Статутом;
• дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;
• виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до цього Статуту та Правил внутрішнього розпорядку НВК;
• брати участь у різних видах трудової діяльності, у прибиранні класів і пришкільної території;
• дбайливо ставитися до майна НВК, у випадку його пошкодження відшкодувати збиток за допомогою батьків, при наявності акту або висновків комісії;
• дбайливо ставитися до особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;
• дотримуватися вимог цього Статуту, Правил внутрішнього розпорядку НВК;
• дотримуватися правил особистої гігієни.
• постійно мати при собі щоденник, що є офіційним документом;
• не користуватись під час занять електронними засобами, які заважають навчальному процесу;
• носити шкільну форму, зразок якої встановлений і затверджений радою НВК, у період дощової погоди мати змінне взуття.
3.6. Учні НВК за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, залучаються до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.
3.7. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення цього Статуту, Правил внутрішнього розпорядку НВК на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.
3.8. Педагогічними працівниками НВК можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.
3.9. Відповідно чинному Положенню про загальноосвітній навчальний заклад та Інструкції про організацію та діяльність ліцею призначення на посаду педагогічних працівників ліцею НВК здійснюється на конкурсній основі. Порядок проведення конкурсу розробляється НВК та затверджується начальником Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради.
3.10. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства директором НВК і затверджується начальником Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради.
Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.
Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.
3.11. Педагогічні працівники закладу підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
3.12. Педагогічні працівники мають право на:
• самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, виявлення педагогічної ініціатив, нешкідливих для здоров’я учнів;
• участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
• проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
• користування подовженою оплачуваною відпусткою;
• позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
• участь у роботі органів громадського самоврядування;
• обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
• проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;
• матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до законодавства;
• об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
• захист професійної честі та гідності.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
3.13. Педагогічні працівники зобов’язані:
• забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, дотримуючись вимог Державного стандарту загальної середньої освіти; сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
• контролювати рівень навчальних досягнень учнів;
• нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим МОН, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;
• постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати цей Статут, Правила внутрішнього розпорядку НВК, умови контракту чи трудового договору;
• забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти розвитку здібностей дітей;
• настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості та інших доброчинностей;
• виховувати в учнів повагу до батьків, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища країни;
• готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
• дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів та їх батьків;
• захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;
• виконувати рішення педагогічної ради, накази і розпорядження керівника НВК, органів державного управління освітою;
• брати участь у роботі педагогічної ради.
сам дурак. Педагогічні працівники, які за результатами атестації не відповідають займаній посаді або систематично порушують цей Статут, Правила внутрішнього розпорядку НВК, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
3.15. Навчально-допоміжний персонал приймається на роботу і звільняється директором НВК згідно з чинним законодавством.
3.16. Працівники НВК в обов’язковому порядку проходять профілактичний медичний огляд із оформленням його результатів у санітарній книжці встановленого зразка, періодичність яких затверджена чинним законодавством.
3.17. Батьки та особи, що їх замінюють, мають право:
• обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей;
• обирати і бути обраними до батьківських комітетів, до Піклувальної ради НВК та органів громадського самоврядування;
• звертатись до органів державного управління освітою, органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
• брати участь у зміцненні матеріально-технічної бази НВК, у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу
3.18. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:
• забезпечувати умови для здобуття дітьми повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
• забезпечувати дотримання дітьми вимог цього Статуту;
• поважати честь і гідність дитини та працівників НВК;
• постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
• поважати гідність дитини, виховувати працелюбність почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім”ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
• виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;
• виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського та інших народів, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища, любов до своєї країни.
3.19. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за виховання, навчання і розвиток дітей. У разі невиконання батьками своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством України, НВК може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

4. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
4.1. Керівництво НВК здійснює його директор. Директором може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної діяльності не менш як 3 роки.
4.2. Директор НВК та його заступники призначаються і звільняються з посади управлінням освіти міської ради. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.
4.3. До складу адміністрації НВК входять:
-заступник директора з інформаційних технологій в ліцеї;
-заступник директора з навчально-виховної роботи в спеціалізованій загальноосвітній школі І ступеня;
- заступник директора з навчально-виховної роботи в спеціалізованій загальноосвітній школі ІІ-ІІІ ступенів;
- заступник директора з навчально-методичної роботи в спеціалізованій загальноосвітній школі ІІ-ІІІ ступенів;
-заступник директора з виховної роботи;
-заступник директора з господарчої частини.
Повноваження заступників директора визначаються посадовими інструкціями та наказом директора НВК.
4.4. Директор НВК:
• здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
• організовує навчально-виховний процес;
• забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;
• відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
• створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
• забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;
• розпоряджається в установленому порядку майном НВК та його коштами;
• підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
• сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;
• забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
• вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;
• контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
• видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
• за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов’язки працівників НВК;
• щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.
4.5. Директор НВК є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління закладом.
4.6. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.
4.7. Педагогічна рада НВК розглядає питання:
• удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
• планування та режиму роботи НВК;
• варіативної складової робочого навчального плану;
• переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
• підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
• участі в інноваційній та експериментальній діяльності НВК, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;
• морального та матеріального заохочення учнів та працівників;
• морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;
• притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників НВК за невиконання ними своїх обов’язків;
• педагогічна рада розглядає також інші питання, пов’язані з діяльністю НВК.
4.8. Органом громадського самоврядування НВК є загальні збори (конференція) його колективу, що скликаються не менш як один раз на рік.
Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів (конференції) колективу визначаються Положенням про загальні збори НВК, затвердженим загальними зборами колективу за погодженням з директором НВК.
Загальні збори (конференція) заслуховують звіт директора про здійснення керівництва, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності НВК.
4.9. За рішенням загальних зборів (конференції) можуть створюватися і діяти рада НВК, Піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, комісії, асоціації, положення про які розробляє і затверджує МОН.
До складу ради НВК обираються представники педагогічного колективу, учні, батьки і громадськість.
Члени Піклувальної ради НВК обираються на загальних зборах (конференціях). Склад піклувальної ради та її діяльність визначається Положенням про Піклувальну раду НВК.

5. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
5.1. Майно НВК складають основні фонди (приміщення, обладнання, тощо), а також інші цінності, вартість яких відображається в балансі школи.
5.2. Майно належить НВК за правом оперативного управління.
5.3. НВК відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони.
5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна НВК проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані НВК внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
5.5. НВК розміщується на своїй території із спортивним, географічним майданчиками, ділянкою, які знаходяться в постійному використанні НВК.

6. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
6.1. Фінансово-господарська діяльність НВК здійснюється на основі його
кошторису.
6.2. Джерелами формування кошторису навчально-виховного закладу є:
- кошти бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому нормами фінансування освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі Державного стандарту загальної середньої освіти;
- кошти, отримані від надання платних послуг;
- прибутки від здавання в оренду приміщень, споруд, обладнання;
6.3. НВК працює за індивідуальним штатним розкладом, який затверджується засновником або уповноваженим його органом – управлінням освіти.
6.4. НВК виділяються додаткові кошти з місцевого бюджету на:
- 1 ставку заступника директора з інформаційних технологій;
- 1 ставку практичного психолога;
- 1 ставку інженера по обслуговуванню комп’ютерної та офісної техніки;
6.5. Відповідно Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти оплата праці керівникам та педагогічним працівникам Ліцею інформаційних технологій підвищується на 10 відсотків від ставок (посадових окладів) керівників і педагогічних працівників спеціалізованої загальноосвітньої школи.
6.6. Розподіл годин на позакласну (гурткову, секційну, студійну) роботу та спеціальні курси, факультативи здійснюється адміністрацією НВК щорічно на початок навчального року відповідно до потреб навчального закладу.
Оплата педагогічних працівників при цьому здійснюється відповідно до виділених учительських ставок.
Ці години можуть також використовуватися для поділу 8-11 класів ліцею при утворенні в одному класі декількох груп за профілями навчання, на викладання предметів, які мають розбіжності в групах, що визначаються на відповідні профілі навчальним планом НВК. Облік цієї роботи здійснюється на сторінках класних журналів відповідних класів.
6.7. При проведенні семінарських, лабораторних і практичних занять за лекційною формою навчання з профільних дисциплін для посилення індивідуальної роботи з учнями запроваджується поділ класів на групи.
6.8. Працівникам НВК надаються щорічні основні та інші види відпусток відповідно до закону України «Про відпустки».
6.9. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в НВК визначається чинним законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковано НВК. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію.
6.10. Звітність про діяльність НВК установлюється відповідно до законодавства.

7. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
7.1. НВК за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм.
7.2. Участь НВК в міжнародних програмах та педагогічних обмінах здійснюється відповідно до законодавства.

8. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НВК, ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ
8.1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.
8.2. Контроль за дотриманням НВК державних стандартів освіти здійснюється засновником і управлінням освіти міської ради.
8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю НВК є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
8.4. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, установлюється засновником відповідно до чинного законодавства.

9. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НВК
9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію НВК приймає засновник.
9.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.
З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.
Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно НВК, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.
9.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

Я знаю, що я нічого не знаю, а решта не знає навіть цього…


#3 Упереджений

Упереджений

  Почесний мешканець

 • Пользователи
 • PipPipPipPip
 • 638 сообщений

Отправлено 26 Декабрь 2011 - 18:10

А на оф сайті про те ж пишуть іншими словами :( ]]>http://www.fastiv-rada.gov.ua/node/412]]>
Цікаво, на сесію виносять один текст, а потім публікують інший…

ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

Від 15.09.2011р. № 288

Про створення ліцею інформаційних технологій та створення Фастівського навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІ ст. – Ліцей інформаційних технологій» Фастівської міської ради Київської області шляхом реорганізації спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 м.Фастова

З метою удосконалення мережі загальноосвітніх навчальних закладів міста, відповідно до статті 18 Закону України «Про освіту», п.4 Положення про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року № 228, розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 31.08.2011 р. №922 «Про створення спеціалізованих навчальних закладів у Київській області», керуючись п.2, 11б статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Створити ліцей інформаційних технологій на базі спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №9.
2. Доручити управлінню освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради внести пропозиції на розгляд Фастівської міської ради щодо:

2.1. Створення Фастівського навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІ ст. – Ліцей інформаційних технологій» Фастівської міської ради Київської області шляхом реорганізації спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 м.Фастова в спеціалізовану загальноосвітню школу І-ІІ ступеня та злиття її з Ліцеєм інформаційних технологій.
2.2. Затвердження та реєстрації статуту Фастівського навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІ ст. – Ліцей інформаційних технологій» Фастівської міської ради Київської області.
2.3. Виділення додаткових коштів на фінансування Фастівського навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІ ст. – Ліцей інформаційних технологій» Фастівської міської ради Київської області.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ткачову Л.О.

Міський голова О.М.Пеньковий


Сообщение отредактировал Упереджений: 26 Декабрь 2011 - 18:12

Я знаю, що я нічого не знаю, а решта не знає навіть цього…


#4 Упереджений

Упереджений

  Почесний мешканець

 • Пользователи
 • PipPipPipPip
 • 638 сообщений

Отправлено 28 Декабрь 2011 - 13:11

Ми тут трохи подумали і …

Фастівська міська рада київської області
РІШЕННЯ


Про внесення змін та доповнень до рішення Фастівської міської ради №21-XVIII-VI від 08.12.2011 року Про створення Фастівського навчально-виховного комплексу «Ліцей інформаційних технологій – Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9» Фастівської міської ради Київської області
Враховуючи подання начальника Управління освіти Фастівського виконавчого комітету від 28.12.2011р., на підставі рішення №21-XVIII-VI від 08.12.2011 року Про створення Фастівського навчально-виховного комплексу «Ліцей інформаційних технологій – Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9» Фастівської міської ради Київської області, керуючись ст..25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

міська рада
В И Р І Ш И Л А:

1.Викласти пункт №1 рішення Фастівської міської ради №21-XVIII-VI від 08.12.2011 року у наступній редакції:
«Створити Фастівський навчально – виховний комплекс «Ліцей інформаційних технологій – Спеціалізована загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №9» Фастівської міської ради Київської області на базі Спеціалізованої загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №9 міста Фастова, припинивши діяльність Спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 міста Фастова.»
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.

В.о. міського голови Г.Ф. Поліщук
Хмельницька Т.В. Ткачова Л.О. Бандерич В.Ю.


Я знаю, що я нічого не знаю, а решта не знає навіть цього…

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимныхВыпускные альбомы для детского сада и школы